Regulamin Sklepu Internetowego Cukiernia-Siweccy.pl

Serwis Cukiernia-Siweccy.pl prowadzony jest przez firmę Gastro-Siweccy Bartłomiej Siwecki, 56-400 Oleśnica, ul. Reymonta 45a/1, identyfikującą się numerami                   NIP 9111000692 oraz REGON 930138773, wpisaną do CEIDG centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej , rok założenia 1993.

   1. Gastrto-Siweccy prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.Cukiernia-Siweccy.pl

   2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

   3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

   4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie Cukiernia-Siweccy.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy, które określone są w podstronie Warunki i koszty dostawy .

   5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Gastro-Siweccy produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

   6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:

     a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji

     b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową, pozytywnej weryfikacji firmy je składającej oraz przesłaniu aktualnych danych CEIDG, w przypadku zamówień firmowych o odroczonej płatności

   7. W podstronie formy płatności wyszczególnione są wszystkie metody płatności dostępne w serwisie Cukiernia-Siweccy. Zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną lub przelewem tradycyjnym. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury. Nie ma możliwości płatności przy odbiorze.

   8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się drogą mailową.

   9. Produkty cukiernicze dostępne w serwisie Cukiernia-Siweccy.pl należą do produktów świeżych, szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

   10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

   11. Gastro-Siweccy zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

   12. Gastro-Siweccy zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Cukiernia-Siweccy.pl. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

   13. Cukiernia-Siweccy.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z zapisami zawartymi w podstronie Polityka zastępowania produktu .

   14. Cukiernia-Siweccy.pl zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 13:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu). Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji produktów cukierniczych znajdują się w informacjach

   15. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne –Cukiernia-Siweccy.pl  nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Więcej informacji na temat czasu dostawy znajduje się w informacjach.

   16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach- brakiem dostawy.

   18. Kurier cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.

   19. W przypadku, gdy kurier nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca. Gastro-Siweccy  zobowiązuje się do pokrycia kosztów drugiej próby dostarczenia wypieku, jednak koszty kolejnych prób ponosi klient. Jeśli odbiorca pomimo kolejnych prób kontaktu nadal nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem Cukiernia-Siweccy.pl zamówienie zostanie zawieszone i będzie musiało zostać ponownie złożone i opłacone przed ponowną realizacją oraz dostawą. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia przesyłki, również zostaje ona przewieziona do cukierni, o czym bezzwłocznie informujemy klienta drogą telefoniczną lub mailową. Cukiernia-Siweccy.pl nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.

   20. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

   21. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraz ze wskazaniem finalnego Odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.

   22. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia. Szczegółowe informacje znajdują się w podstronie Reklamacje .

   23. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

   25. Gastro-Siweccy odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

   26. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.

   27. Gastro-Siweccy zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Cukiernia-Siweccy.pl  zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Gastro-Siweccy

  28. Gastro-Siweccy , właściciel serwisu internetowego Cukiernia-Siweccy.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności oraz Polityka Plików Cookies .

   29. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Cukiernia-Siweccy.pl należą do firmy Gastro-Siweccy i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

   30. Cukiernia-Siweccy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

   31. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.Cukiernia Siweccy.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

Gastro-Siweccy przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów.

Gastro-Siweccy jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe

Złożenie zamówienia w Cukiernia-Siweccy.pl wymaga podania danych zamawiającego oraz odbiorcy. Dane zamawiającego są wykorzystywane do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji. Informacje te są wówczas przesyłane do cukierni realizującej.

Jeśli zamawiający i odbiorca to dwie różne osoby (np. w przypadku zamówienia wyrobów cukierniczych w charakterze prezentu-niespodzianki), dane zamawiającego NIE są udostępniane odbiorcy! Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole uwagi, w którym zamawiający może się podpisać. Brak treści w tym polu sprawia, że przesyłka jest anonimowa.

W zależności od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.

Konto na Cukiernia-Siweccy.pl - rejestracja

W formularzu rejestracyjnym muszą Państwo podać swoje dane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,). Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Opcjonalnie możliwe jest również podanie danych demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie).

Dane demograficzne i profilowe wykorzystywane są do dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów.

Dostęp do konta chroniony jest hasłem. Jest ono zaszyfrowane w bazie danych i nie może zostać odczytane przez nikogo poza Wami. Hasło jest wymagane przy wszystkich operacjach na Państwa koncie, utrzymuje więc informacje w nim zawarte jako prywatne i bezpieczne. Hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków i może być zmienione w każdej chwili. W przypadku gdy zapomną Państwo hasła, system wyśle link do zmiany hasła, który będzie przesłane na podany w formularzu rejestracji adres email.

Biuletyn informacyjny

Informacje handlowe (m.in. w w formie Biuletynu Informacyjnego) będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Pliki cookies

Witryna sklepu internetowego Cukiernia-Siweccy.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez Cukiernia-Siweccy.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.

Google Analytics

Witryna sklepu internetowego Cukiernia-Siweccy.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiana danych, usuniecie danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: it@gastro-siweccy.pl

Cukiernia-Siweccy.pl zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji (w tym również możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej) poprzez funkcję "Edytuj dane"

Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem "usuń" na adres it@gastro-siweccy.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Gastro-Siweccy, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej, zgodnie z aktem założycielskim Gastro-Siweccy

W sytuacji, gdy Klient wyrazi na to zgodę, Cukiernia-Siweccy.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych, podawanych w zamówieniach oraz w procesie rejestracji, w celach marketingowych i operacyjnych (badania jakości wykonanych usług, ankiety itp.). W celu nieprzesyłania materiałów promocyjnych należy aktywować każdorazowo załączany na nich link.

Korzystając z Cukiernia-Siweccy.pl zgadzają się Państwo na warunki naszej Polityki Ochrony Prywatności i na to, że będziemy korzystać z zebranych informacji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian naszej Polityki Ochrony Prywatności. O jakichkolwiek zmianach będą Państwo natychmiast informowani.

Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące polityki ochrony prywatności 

Cukiernia -Siweccy.pl, bardzo prosimy o kontakt. Wszystkie komentarze są dla nas bardzo cenne i pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb.

Zamówiony produkt, pod wskazany przez ciebie adres doręcza cukiernia. Cukiernia ta dokłada wszelkich starań, by dostarczyć produkt terminowo, zgodnie z wytycznymi godzinowymi.

Prosimy pamiętać jednak o tym, że wskazane przez Ciebie godziny doręczenia produktów cukierniczych są godzinami orientacyjnymi.

Kurier cukierni może kontaktować się telefonicznie z odbiorcą przesyłki w celu ustalenia jego pobytu w domu. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z cukiernią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie cukierni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z cukiernią lub biurem Cukiernia-Siweccy.pl, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.

Za jakość produktu i terminowość doręczenia odpowiada cukiernia realizująca dane zamówienie. Wszystkie cukiernie sieci Cukiernia-Siweccy.pl  starają się wypełniać zamówienia terminowo i zgodnie z życzeniami klienta, dlatego zawsze kiedy pojawi się błąd robią one wszystko aby go naprawić. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i będzie wnikliwie rozpatrzona. Po wyjaśnieniu problemu cukiernia realizująca dane zamówienie przedstawi odpowiednie propozycje rekompensaty.   

Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu zamówienia muszą zostać zgłoszone do cukierni realizującej dostępnymi dla niej kanałami w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty dostawy. Dane kontaktowe do cukierni znajdziecie Państwo w zamówieniu.Wszystkie cukiernie sieci Cukiernia-Siweccy.pl wyposażone są w dokładne instrukcje dotyczące realizacji zamówień. Cukiernie posiadają stały dostęp do swojej oferty online. Zazwyczaj doręczamy produkty identyczne z tymi prezentowanymi na zdjęciach. Jednak sporadycznie, aby dotrzymać terminu realizacji zamówienia, jesteśmy zmuszeni do małych modyfikacji. Nigdy nie mają one wpływu na "ogólny" charakter produktu, jego smak, wielkość, kolor. Ewentualne różnice mogą dotyczyć kształtu, poszczególnych elementów dekoracyjnych itp.

Zawarcie umowy

1. Informacje o towarach podane na stronie Cukiernia-Siweccy.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gastro-Siweccy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "potwierdzenie zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej "potwierdzenie zamówienia", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Gastro-Siweccy

2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Cukiernia-Siweccy.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny. 

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Gastro-Siweccy , przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w internetowej cukierni Cukiernia-Siweccy.pl jest ograniczone dla towarów takich jak wyroby cukiernicze.

Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK), które to sprawdzi na jakim etapie jest wykonanie umowy.